Proncharoen

เมนู

สแตนเลส


สแตนเลสเป็นวัสดุยอดนิยมในการทำป้าย เนื่องด้วยสแตนเลสมีเนื้อผิวที่สวยงาม มีความคงทนแข็งแรง ทนต่อสภาพต่างๆ สามารถนำไปใช้ในที่มีอุณหภูมิสูง หรือสถานที่ที่มีสิ่งเจือปนอยู่มากก็ไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อป้ายสแตนเลสได้ เพียงนำมาทำความสะอาดก็จะได้ป้ายสแตนเลสที่สวยงามเหมือนเดิม

สแตนเลสสามารถนำไปผ่านกระบวนการผลิตต่างๆ เช่น กัดกรด ซิลค์สกรีน ปั๊ม เชื่อม พับโค้ง

ทางร้านพรเจริญได้นำสแตนเลสมาผลิตเป็นป้ายชนิดต่างๆ เช่น ...

สแตนเลส + กัดกรด โชว์/ซ่อน

แผงแนวสายเคเบิ้ล
สแตนเลส + เชื่อม + กัดกรด สำหรับงาน : แผงแนวสายเคเบิ้ล
แผงผังกริ่งฉุกเฉิน
สแตนเลส + กัดกรด สำหรับงาน : แผงผังกริ่งฉุกเฉิน
ตารางข้อมูล
สแตนเลส + กัดกรด สำหรับงาน : ตารางข้อมูล
ป้ายติดกล่อง
สแตนเลส + กัดกรด สำหรับงาน : ป้ายติดกล่อง
ฉลากคุณสมบัติ
สแตนเลส + กัดกรด สำหรับงาน : ฉลากคุณสมบัติ
ฉลากคุณสมบัติ
สแตนเลส + กัดกรด สำหรับงาน : ฉลากคุณสมบัติ
ป้ายชื่อตั้งโต๊ะ
สแตนเลส + กัดกรด + พับโค้ง สำหรับงาน : ป้ายชื่อตั้งโต๊ะ
ป้ายชื่อติดหน้าอก
สแตนเลส + กัดกรด + แม่เหล็ก สำหรับงาน : ป้ายชื่อติดหน้าอก