Proncharoen

เมนู

ฉลาก


เมื่อเรามีผลิตภัณฑ์ที่ต้องการนำขาย เรามีวิธีประชาสัมพันธ์ บรรยายถึงคุณสมบัติต่างๆ เช่น โฆษณา ออกบู๊ต แจกตัวอย่างทดลองใช้ ซึ่งเมื่อลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้แล้วนั้น จำเป็นต้องมีสิ่งๆ หนึ่งที่คอยบอกให้ลูกค้ารู้ถึงข้อมูลของทางผลิตภัณฑ์ รู้ชื่อผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะนำไปซื้อเพิ่มหรือบอกต่อกันแบบปากต่อปาก ฉลากจะคอยติดอยู่ตามผลิตภัณฑ์เพื่อบันทึกข้อมูลที่จำเป็นให้ลูกค้า

คุณสมบัติทั่วไปของฉลาก คือ การบอกคุณลักษณะ วิธีใช้ ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ แต่ถ้าเราออกแบบให้ฉลากมีความดึงดูด ลักษณะแปลกตา หรือสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ เป็นที่แน่นอนว่า ผู้ใช้ทั่วไปย่อมจดจำผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น สามารถหาได้ง่าย ดังนั้นการออกแบบผลิตภัณฑ์รวมถึงฉลากที่ติดอยู่บนผลิตภัณฑ์นั้นๆ มีความสำคัญต่อการขายเป็นอย่างมาก

ทางร้านพรเจริญสามารถผลิตฉลากได้หลากหลาย เช่น ...

สแตนเลส โชว์/ซ่อน

ฉลากบรรยายคุณสมบัติ
สแตนเลส + กัดกรด สำหรับงาน : ฉลากบอกคุณสมบัติผลิตภัณฑ์
ฉลากบรรยายคุณสมบัติ
สแตนเลส + กัดกรด สำหรับงาน : ฉลากบอกคุณสมบัติผลิตภัณฑ์

ทองเหลือง โชว์/ซ่อน

ฉลากบรรยายคุณสมบัติ
ทองเหลือง + กัดกรด สำหรับงาน : ฉลากบอกคุณสมบัติผลิตภัณฑ์

อลูมิเนียม โชว์/ซ่อน

ฉลากชื่อผลิตภัณฑ์
อลูมิเนียม + ซิลค์สกรีน สำหรับงาน : ฉลากชื่อผลิตภัณฑ์
ฉลากบรรยายคุณสมบัติ
อลูมิเนียม + ซิลค์สกรีน + เทปกาว สำหรับงาน : ฉลากบอกคุณสมบัติผลิตภัณฑ์
แผงสวิตซ์
อลูมิเนียม + ซิลค์สกรีน สำหรับงาน : แผงสวิตซ์
ฉลากบรรยายคุณสมบัติ
อลูมิเนียม + ซิลค์สกรีน สำหรับงาน : ฉลากบอกคุณสมบัติผลิตภัณฑ์
ฉลากบรรยายคุณสมบัติ
อลูมิเนียม + ซิลค์สกรีน สำหรับงาน : ฉลากบอกคุณสมบัติผลิตภัณฑ์
ฉลากบรรยายคุณสมบัติ
อลูมิเนียม + ซิลค์สกรีน สำหรับงาน : ฉลากบอกคุณสมบัติผลิตภัณฑ์
โลโก้ผติตภัณฑ์
อลูมิเนียม + ซิลค์สกรีน + ปั๊ม + ขัดเงา สำหรับงาน : โลโก้ผลิตภัณฑ์
ฉลากบรรยายคุณสมบัติ
อลูมิเนียม + ซิลค์สกรีน สำหรับงาน : ฉลากบอกคุณสมบัติผลิตภัณฑ์
ฉลากบรรยายคุณสมบัติ
อลูมิเนียม + ซิลค์สกรีน สำหรับงาน : ฉลากบอกคุณสมบัติผลิตภัณฑ์