Proncharoen

เมนู

ป้ายชื่อ


"การจัดการองค์กร" เป็นศาสตร์ที่ต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจเป็นอย่างมาก โดยเมื่อยิ่งเป็นองค์กรระดับใหญ่แล้ว การจัดการยิ่งต้องมีมากขึ้นไปด้วย และเพื่อให้การทำงานขององค์กรเป็นไปได้ด้วยดี เราจึงต้องมีการจำแนกถึงแผนกเพื่อไม่ให้มีการทำงานที่ทับซ้อน เราจำแนกถึงตัวบุคคลเพื่อที่จะสามารถติดตามงานได้ "ป้ายชื่อ" เป็นสิ่งที่สามารถจำแนกแผนกและตัวบุคคลได้เป็นอย่างดี

ป้ายชื่อจะช่วยคอยบอกลูกค้าว่าควรที่จะสั่งอาหารกับใคร, เรียกเช็คบิลกับน้องคนไหน หรือว่ามีเรื่องร้องเรียกก็สามารถที่จะคุยกับหัวหน้าได้โดยทันที ป้ายชื่อนอกจากจะจัดการเรื่องจำแนกตัวบุคคลและแผนกเพื่อติดตามงานแล้ว ยังมีส่วนช่วยให้ลูกค้าได้รับความดูแลที่ดีขึ้นได้อีก

ทางพรเจริญสามารถผลิตป้ายชื่อได้หลากหลาย เช่น ...

สแตนเลส โชว์/ซ่อน

ป้ายชื่อตั้งโต๊ะ
สแตนเลส + กัดกรด + พับโค้ง สำหรับงาน : ป้ายชื่อตั้งโต๊ะ
ป้ายชื่อติดหน้าอก
สแตนเลส + กัดกรด + แม่เหล็ก สำหรับงาน : ป้ายชื่อติดหน้าอก

อะคลิลิก โชว์/ซ่อน

ป้ายชื่อเปลี่ยนได้
อะคลิลิก + พับงอ + ซิลค์สกรีน + เข็มกัด สำหรับงาน : ป้ายชื่อเปลี่ยนได้
เข็มกัดส่งเสริมการขาย
เข็มกัด สำหรับงาน : เข็มกัดส่งเสริมการขาย
เข็มกัดบริษัท
เข็มกัด สำหรับงาน : เข็มกัดบริษัท