Proncharoen

เมนู

ป้าย


ป้ายเป็นสื่อที่เป็นเหมือนส่วนหนึ่งในชีวิตเรา ป้ายบอกทิศทางในยามขับรถ ป้ายบอกว่าร้านค้านี้ชื่อร้านอะไร ป้ายที่บอกว่าตอนนี้คุณกำลังอยู่ที่ไหน ป้ายเป็นเสมือนข้อความที่คอยสื่อสารกับเรา และสามารถสื่อสารให้ผู้คนหลายๆ คนรับรู้ได้พร้อมกัน

สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ มีกลยุทธ์ในการสร้างเพื่อให้เป็นที่จดจำของลูกค้า เช่น ใช้การดำเนินเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน ใช้นางเอกที่โด่งดังง่ายต่อการจดจำ ในวงการป้ายก็เหมือนกัน เราจะมีวิธียังไงให้ลูกค้าเข้าใจอย่างชัดเจนว่าป้ายนี้บอกอะไร เราจะทำยังไงให้ป้ายนี่โดดเด่นให้ผู้คนเห็นได้โดยง่าย ป้ายที่มีการออกแบบที่ดีสามารถทำให้ลูกค้าจดจำได้ง่ายขึ้นเหมือนกัน

ทางร้านพรเจริญสามารถผลิตป้ายได้หลากหลาย เช่น ...

สแตนเลส โชว์/ซ่อน

แผงสัญญาณไฟไหม้
สแตนเลส + กัดกรด + ปั๊ม สำหรับงาน : แผงสัญญาณไฟไหม้
แผงแนวสายเคเบิ้ล
สแตนเลส + กัดกรด + เชื่อม สำหรับงาน : แผงแนวสายเคเบิ้ล
ป้ายผลิตภัณฑ์
สแตนเลส + กัดกรด สำหรับงาน : ป้ายผลิตภัณฑ์
ป้ายหน้าห้อง
สแตนเลส + กัดกรด สำหรับงาน : ป้ายหน้าห้อง
ป้ายตารางข้อมูล
สแตนเลส + กัดกรด สำหรับงาน : ป้ายตารางข้อมูล
ป้ายติดกล่อง
สแตนเลส + กัดกรด สำหรับงาน : ป้ายติดกล่อง
แผงผังกริ่งฉุกเฉิน
สแตนเลส + กัดกรด สำหรับงาน : แผงผังกริ่งฉุกเฉิน
สเกลเครื่องจักร
สแตนเลส + กัดกรด สำหรับงาน : มาตรวัด, แผงควบคุม

ทองเหลือง โชว์/ซ่อน

ป้ายทิศทางสวิตซ์
ทองเหลือง + กัดกรด สำหรับงาน : ป้ายทิศทางสวิตซ์

อะคลิลิก โชว์/ซ่อน

ป้ายตั้งโต๊ะ
อะคลิลิก + เลเซอร์ + พิมพ์สียูวี สำหรับงาน : ป้ายตั้งโต๊ะ
ป้ายอะคลิลิก
อะคลิลิก + เลเซอร์ สำหรับงาน : -
ป้ายเลขลำดับ
อะคลิลิก + ซิลค์สกรีน สำหรับงาน : ป้ายเลขลำดับ

อลูมิเนียม โชว์/ซ่อน

ป้ายคุณสมบัติ
อลูมิเนียม + ซิลค์สกรีน สำหรับงาน : ป้ายคุณสมบัติ
เกจวาล์ว
อลูมิเนียม + ซิลค์สกรีน สำหรับงาน : เกจวาล์ว
ป้ายเกจนับถอยหลัง
อลูมิเนียม + ซิลค์สกรีน + ปั๊ม สำหรับงาน : ป้ายเกจนับถอยหลัง
ป้ายข้อความ
อลูมิเนียม + พิมพ์สียูวี สำหรับงาน : ป้ายข้อความ