Proncharoen

เมนู

กัดกรด


กระบวนการกัดกรด เป็นการกัดเซาะร่องบนพื้นผิววัสดุเพื่อให้เกิดลวดลายหรือข้อความต่างๆ เมื่อนำเอาสีมาลงตามร่องที่เกิดขึ้นนี้ สีเหล่านั้นจะไม่ถูกสะกิดจากการสัมผัสหน้าผิวของวัสดุ

กระบวนการกัดกรดสามารถนำไปใช้กับวัสดุต่างๆ เช่น สแตนเลส ทองเหลือง อลูมิเนียม

สแตนเลส โชว์/ซ่อน

แผงสัญญาณไฟไหม้
สแตนเลส + กัดกรด + ปั๊ม สำหรับงาน : แผงสัญญาณไฟไหม้
แผงแนวสายเคเบิ้ล
สแตนเลส + กัดกรด + เชื่อม สำหรับงาน : แผงแนวสายเคเบิ้ล
ป้ายบอกคุณสมบัติ
สแตนเลส + กัดกรด สำหรับงาน : ป้ายบอกคุณสมบัติ
ป้ายบอกคุณสมบัติ
สแตนเลส + กัดกรด สำหรับงาน : ป้ายบอกคุณสมบัติ
ป้ายบอกคุณสมบัติ
สแตนเลส + กัดกรด สำหรับงาน : ป้ายบอกคุณสมบัติ
ป้ายบอกคุณสมบัติ
สแตนเลส + กัดกรด สำหรับงาน : ป้ายบอกคุณสมบัติ
ป้ายชื่อตั้งโต๊ะ
สแตนเลส + กัดกรด + พับโค้ง สำหรับงาน : ป้ายชื่อตั้งโต๊ะ
ป้ายชื่อ
สแตนเลส + กัดกรด + แม่เหล็ก สำหรับงาน : ป้ายชื่อ

ทองเหลือง โชว์/ซ่อน

ป้ายทิศทางสวิตซ์
ทองเหลือง + กัดกรด สำหรับงาน : ป้ายทิศทางสวิตซ์
ป้ายบอกคุณสมบัติ
ทองเหลือง + กัดกรด สำหรับงาน : ป้ายบอกคุณสมบัติ