Proncharoen

เมนู

ซิลค์สกรีน


กระบวนการซิลค์สกรีนเป็นการพิมพ์น้ำหมึกลงบนพื้นผิววัสดุ ตามลวดลายต่างๆ ที่กำหนดโดยแม่พิมพ์ สามารถพิมพ์ได้หลายสีและมีความรวดเร็วมากในการทำงาน ซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่ายต่อชิ้นงานน้อย เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่มีจำนวนมากๆ

กระบวนการซิลค์สกรีนสามารถนำไปใช้กับวัสดุต่างๆ เช่น อลูมิเนียม อะคลิลิก

อลูมิเนียม โชว์/ซ่อน

แหวนผลิตภัณฑ์
อลูมิเนียม + ซิลค์สกรีน + ปั๊ม สำหรับงาน : แหวนผลิตภัณฑ์
ฉลากคุณสมบัติ
อลูมิเนียม + ซิลค์สกรีน + เทปกาว สำหรับงาน : ฉลากคุณสมบัติ
แผงผังสวิตซ์
อลูมิเนียม + ซิลค์สกรีน + ปั๊ม สำหรับงาน : แผงผังสวิตซ์
ฉลากคุณสมบัติ
อลูมิเนียม + ซิลค์สกรีน + เทปกาว สำหรับงาน : ฉลากคุณสมบัติ
ฉลากคุณสมบัติ
อลูมิเนียม + ซิลค์สกรีน + เทปกาว สำหรับงาน : ฉลากคุณสมบัติ
ฉลากคุณสมบัติ
อลูมิเนียม + ซิลค์สกรีน + เทปกาว สำหรับงาน : ฉลากคุณสมบัติ
ฉลากโลโก้
อลูมิเนียม + ซิลค์สกรีน + เทปกาว + ปั๊ม + ขัดเงา สำหรับงาน : ฉลากโลโก้
ฉลากคุณสมบัติ
อลูมิเนียม + ซิลค์สกรีน + เทปกาว สำหรับงาน : ฉลากคุณสมบัติ
ฉลากคุณสมบัติ
อลูมิเนียม + ซิลค์สกรีน + เทปกาว สำหรับงาน : ฉลากคุณสมบัติ

อะคลิลิก โชว์/ซ่อน

ป้ายชื่อพนักงาน
อะคลิลิก + ซิลค์สกรีน + พับโค้ง + เข็ม สำหรับงาน : ป้ายชื่อพนักงาน
หมายเลขลำดับ
อะคลิลิก + เลเซอร์ + ซิลค์สกรีน สำหรับงาน : หมายเลขลำดับ