Proncharoen

เมนู

เลเซอร์


เลเซอร์เป็นกระบวนการที่ใช้ได้กับพลาสติก เช่น อะคลิลิก โรมาค เลเซอร์ยังสามารถทำได้ทั้งแกะสลักข้อความหรือตัดวัสดุเป็นข้อความตัวอักษรต่างๆ โดยตัวเลเซอร์นั้นมีความแม่นยำสูงมาก จึงสามารถสร้างมิติของชิ้นงานได้ดีหรือสามารถนำเอางานเลเซอร์ไปใช้ร่วมกับงานอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

กระบวนการเลเซอร์ สามารถนำไปใช้กับวัสดุต่างๆ เช่น อะคลิลิก โรมาค

อะคลิลิก โชว์/ซ่อน

ป้ายตั้งโต๊ะ
อะคลิลิก + พิมพ์สียูวี + เลเซอร์ สำหรับงาน : ป้ายตั้งโต๊ะ
อะคลิลิกข้อความ
อะคลิลิก + เลเซอร์ สำหรับงาน : อะคลิลิกข้อความ